Aastad 1920-1939 Aastad 1920-1939 Randvere raamatukogu hakkas tööle aga alles peale sõda Aastad 1920-1939
LAHTIOLEKUAJAD
Viimsi Raamatukogu KONTAKTIVABA laenutus kuni 30. aprillini
Prangli harukogu Kontaktivaba laenutus kuni 30. aprillini
Püünsi harukogu Kontaktivaba laenutus kuni 30. aprillini
Randvere harukogu Kontaktivaba laenutus kuni 30. aprillini


   E-kataloog RIKS, registreeru lugejaks siin

Aastad 1920-1939

„Kahte kappi on ühetassa majas tarvis: leivakappi ja raamatukappi. /.../ Iggas majas peaks raamatukappi, igas koggokonna majas laenoramatokoggo olema. Teadminne on väggi, jõud, tugevus, ja se tulleb lugemisest.“ Nii arvas 1870. aastal eesti rahvusliku liikumise juhte Johann Voldemar Jannsen.

Juba 1911. aastal mõlgutasid Viimsi valla ärksamad elanikud mõtteid oma laenuraamatukogu loomisest, kirjalik kinnitus selle kohta kahjuks puudub. Nii saab ametlikult Viimsi raamatukogu asutamisaastaks lugeda 1920. aastat, millest on säilinud kirjalik dokument – raamatukogu aastaaruanne. Raamatukogu asutas Viimsi haridusselts ja selle ülalpidajaks oli Viimsi vallavalitsus. Raamatukogu asus Viimsi postiagentuuri ruumides, kus oli kasutada üks tuba, kokku 16 ruutmeetrit põrandapinda. Raamatute paigutamiseks oli tarvitada üks kinnine kapp, kus oli kolm jooksevmeetrit riiuleid. Esimeseks teadaolevaks raamatukogu juhatajaks oli Hans Starrkopf, kelle sõnul olid raamatukogus tingimused töötamiseks kehvad ja nõuetele mittevastavad. Raamatukogu oli avatud kaks korda nädalas, teisipäeviti ja reedeti kella 17.00–19.00. 1921. aruandeaastal oli kogus 139 eestikeelset raamatut, millest teaduslikke 47 ja ilukirjanduslikke 92, lugejaid oli 50. Riigi poolt toetati raamatute ostmist 1500 margaga.

1924. aastal võeti Riigikogus vastu „Avalikkude raamatukogude seadus“, mis hakkas kehtima 1. jaanuarist 1925. Seadusega nähti ette raamatukogude loomist sellisel hulgal, et raamatud oleksid kõigile lugemishuvilistele kättesaadavad. Raamatukogude asutamine ja ülalpidamine tehti ülesandeks kohalikele omavalitsustele, kes pidid raamatukogudele eraldama kaks senti iga piirkonnas elava kodaniku kohta. Viimsi vallavalitsus võttis raamatukogu haridusseltsilt üle 15. jaanuaril 1925. Raamatukogule eraldati 300 marka toetust. Alates aastast 1925 kuulub Viimsi raamatukogu ka Harju maakonna avalike raamatukogude võrku.

Raamatukogu alguskümnenditel oli suur osakaal ilukirjandusel, eriti palju laenutati eesti autorite teoseid (M. Raud, A. Gailit, A. H. Tammsaare, M. Metsanurk, O. Luts), vähesel määral laenutati ka tuntumate välisautorite (H. Balzac, K. Hamsun, S. Undset) teoseid, teadmiskirjanduse vastu tunti vähe huvi. Vastupidiselt algusaegadele on tänapäeval tendents järjest enam teadmiskirjanduse laenutustele – muutunud on lugejaskonna vajadused, järjest enam tuleb vastata teemapäringutele.

1926. aastal sai raamatukogu uued ruumid Viimsi toonases vallamajas Miiduranna külas, kuid ruumipuudust see oluliselt ei leevendanud.

Aastad 1920-1939
Raamatukogu asukoht vallamajas Miiduranna külas. Paremal Ants Sard perega. Rein Sardi erakogu.

Raamatukogu kasutuses ühes vallavalitsuse kantseleiga oli üks tuba põrandapinnaga 16 m2. Raamatute paigutamiseks oli tarvitada üks kinnine kapp, kus oli kolm jooksevmeetrit riiuleid. Raamatukogu juhatajaks sai vallasekretär Ants Sard (end Hans Wilhelm Starrkopf), kelle sõnul olid raamatukogus tingimused töötamiseks kehvad ja nõuetele mittevastavad.

1929.–1933. aastani mõjutas Harjumaa raamatukogude arengut ülemaailmne majanduskriis, mistõttu vähenesid toetussummad raamatukogudele ja nende areng aeglustus.

Kui varem puudus raamatute väljaandmisel eeskiri, siis 1937. aastal kehtestati raamatukogu tarvitamise kodukord, mis on kirjas valla volikogu 27. novembri 1937. aasta protokollis. Vastavalt kodukorrale laenutati lugejatele korraga kaks raamatut kaheks nädalaks. Tagatist ei olnud, kuid õigeaegselt tagastamata raamatu eest tuli maksta leppetrahvi üks sent nädalas. Raamatukogu senist lahtioleku aega kella 17st kuni 19ni pikendati tunni võrra.

1939. aastal, mil Viimsi vald likvideeriti ja liideti ühes Nehatu vallaga Iru vallaks, koliti raamatukogu Pringi külla Viimsi algkooli majja.

Aastad 1920-1939
Viimsi Algkool (al.1926). Rannarahva Muuseumi fotokogu.

Raamatukogu olmetingimused muutusid veelgi halvemaks – kehv juurdepääs, eemal keskusest, mitteköetav ruum. Valla ümberkorralduste ja raamatukogu asukoha muutumise tõttu oli raamatukogu 1. aprillist 1939. aastast kuni 28. oktoobrini 1939. aastal suletud. Viimsi avaliku raamatukogu 27. novembri 1939. aasta revisjoniprotokollis on eraldi esile tõstetud: „Kuna raamatukogu on endisest Viimsi vallamajast selle aasta oktoobrikuus üle toodud, vajaks ta energilist sissetöötamist.“ 1939. aasta lõpus korraldatigi esimene üritus. Selleks oli raamatunädala aktus ja pidu, kus tehti raamatuteemalist propagandat, et äratada elanikes lugemishuvi. Inimesi tuli kohale küll poolesaja ringis, kuid oma eesmärki üritus ei teeninud – raamatukogu kasutajate arv ei tõusnud. Kui eelmises asukohas oli lugejaid üle 300, siis nüüd vaevalt 70.

Raamatukogu tollane juhataja Bernhard Lilleste, kes töötas algkoolis asendusõpetajana, tegi ettepaneku anda raamatukogu üle mõnele kohalikule organisatsioonile. Raamatukogu tulevikuväljavaateid nähti kirjanduse juurdemuretsemises ja sarnaselt 1920ndate aastate teise poolega Randvere harukogu asutamises. Randvere raamatukogu hakkas tööle aga alles peale sõda. 

Kontaktivaba laenutus 30. aprillini Loe edasi

Kasutajatele
Lugejaks registreerimine, laenutamine, pikendamine, viivis, tagastuskast, tasulised teenused, raamatukogudevaheline laenutus, interneti ja WiFi kasutamine, erivajadustega lugeja

Raamatukogust
Dokumendid, ajalugu, statistika, kogud, raamatukogu nõukogu

Harukogud
Prangli harukogu
Püünsi harukogu
Randvere harukogu

Lingikogu
Andmebaasid, lugemissoovitused,
lastele, E-kataloog

Sotsiaalmeedias

Kontaktandmed
Viimsi Raamatukogu
Registrikood: 75021706
Randvere tee 9
Haabneeme alevik
74001 Viimsi
Telefon 56882673
Lasteteenindus 54004033

Kodulehtede tegemine aara.ee

Aastad 1920-1939

Aastad 1920-1939

„Kahte kappi on ühetassa majas tarvis: leivakappi ja raamatukappi /

Aastad 1920-1939

www.viimsiraamatukogu.ee © 2021 Viimsi Raamatukogu »