Aastad 1991-2005 Aastad 1991-2005 aastal Aastad 1991-2005
Viimsi Raamatukogu E, K, N, R 10.00 - 17.00 T 10 - 19
Prangli harukogu
K 10.30-15.30
Randvere harukogu T, K, N 9.00-16.30, lõuna 11.30-12.00
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogud korrastuspäevaks suletud
25. augustil on raamatukogud suletud.
   E-kataloog

Aastad 1991-2005

Ühiskonnas toimunud muutustest tingituna vabanesid rahvaraamatukogud ideoloogilisest survest ja asusid täitma oma sotsiaalseid, kultuurilisi ja informatsioonilisi ülesandeid - raamatukogutöö mitmekesistus, suurenesid kontaktid teiste asutustega (muuseumid, kirikud, seltsid jmt), intensiivistus lugejateenindus, suurenes päringutele arv ning laienes nende temaatika. 1990. aastate teisel poolel sai Eesti raamatukogunduse märksõnaks automatiseerimine ning hoogustus osalemine rahvusvahelistes projektides.

Perioodi alguses esines Viimsi raamatukogu tegevuses nii tõuse kui mõõnasid, kuid perioodi lõpuks jõuti stabiilse toimimise ja arenguni.

Seoses S. M. Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi reorganiseerimisega osaühing “Esmariks” aastal 1991 hakkas Viimsi Raamatukogu töö soikuma, sest loodud OÜ Esmaril ei olnud huvi raamatukogu ülalpidamise vastu. Samas polnud ka Viimsi Vallavalitsus valmis raamatukogu oma alluvusse võtma.

Kolhoosi raamatukogust sai taas vallaraamatukogu 1993. aastal, mil raamatukogu hakkas tegutsema Viimsi Vallavalitsuse hallatava asutusena kinnitatud eelarve alusel.

Viimsi Raamatukogu olukord kujunes keeruliseks 1994. aasta alguses, kui otsustati, et raamatukogu tuleb endise kolhoosikeskuse ruumidest välja kolida. Ruumid loovutati Rahvusvahelisele Concordia Ülikoolile. Raamatukogu uuteks ruumideks said Viimsi vallamaja riietusruumid, kuhu koliti 1994. aasta kevadel. Endise 105 ruutmeetri asemel tuli leppida palju väiksema pinnaga.

Aastad 1991-2005
Ruumipuudus Viimsi vallamaja ruumides.
Aastad 1991-2005

Seoses ruumiprobleemidega ja kohaliku omavalitsuse suutmatusega lahendust leida puudusid raamatukogul pea nelja aasta jooksul arenguvõimalused.

1997. a. sai Viimsi Raamatukogu uueks tegevust soodustavaks asukohaks taas Haabneeme alevik - ruumid “Rannapere” hooldekodu I korrusel.

Aastad 1991-2005
Välisvaade Haabneemes asuvatele ruumidele.

Lugejatele avati raamatukogu uutes ruumides 10. novembril 1997. aastal. Pidulik avamispidu tervituste ja sõnavõttude ning neile järgneva banketiga toimus 16. detsembril samal aastal. 330 m2 põrandapinnal asus avariiulitega lugemissaal, eraldi lugemisala oli lastele.

Aastad 1991-2005
Sisevaade

Traditsiooniga korraldada raamatuüritusi alustati taas 1998. aastal. Fondi avamiseks koostatakse raamatute väljapanekuid,  lasteaia- ja algkoolilastele korraldatakse aeg-ajalt muinasjututunde.

Aastad 1991-2005
Muinasjututund uutes ruumides.

1998. a. soetas raamatukogu esimese arvuti ja raamatukoguprogrammi Kirjasto 3000 litsentsi. Alustati teavikute elektroonilise kataloogimisega. 2001. aasta septembrist oli võimalik ka raamatukogu lugejatel internetti kasutada - raamatukogus avati avalik internetipunkt. 2002. aasta lõpuks sai kogu teavikute fond kantud e-kataloogi. 2003. aastal võeti kasutusele Eestis arendatud raamatukoguprogramm URRAM.

Peale kaheksat aastat teenindamist raamatukogu jaoks kiirkorras kohandatud ruumides valmisid uued, spetsiaalselt raamatukogu tarvis ehitatud ruumid, mis avati pidulikult 9. septembril 2005. aastal.

Aastad 1991-2005
Avamine 2005. aastal.
Aastad 1991-2005
Näitus "Siin kasvavad lapsed" Viimsi Raamatukogu fuajees Loe edasi

Kasutajatele
Lugejaks registreerimine, laenutamine, pikendamine, viivis, tagastuskast, tasulised teenused, raamatukogudevaheline laenutus, interneti ja WiFi kasutamine, erivajadustega lugeja

Raamatukogust
Dokumendid, ajalugu, statistika, kogud, raamatukogu nõukogu

Harukogud
Prangli harukogu
Randvere harukogu

Lingikogu
Andmebaasid, lugemissoovitused,
lastele, E-kataloog

Sotsiaalmeedias

Kontaktandmed
Viimsi Raamatukogu
Registrikood: 75021706
Kesk tee 1
Haabneeme alevik
74001 Viimsi
Telefon 650 6936, Mobiil 56882673

Kodulehtede tegemine aara.ee

Aastad 1991-2005

Aastad 1991-2005

Ühiskonnas toimunud muutustest tingituna vabanesid rahvaraamatukogud ideoloogilisest survest ja asusid täitma oma sotsiaalseid, kultuurilisi ja informatsioonilisi ülesandeid - raamatukogutöö mitmekesistus, suurenesid kontaktid teiste asutustega (muuseumid, kirikud, seltsid jmt), intensiivistus lugejateenindus, suurenes päringutele arv ning laienes nende temaatika 1990

Aastad 1991-2005

www.viimsiraamatukogu.ee © 2016 Viimsi Raamatukogu »