Aastad 1920-1939 Aastad 1920-1939 aastal Aastad 1920-1939
Viimsi Raamatukogu E, K, N, R 10.00 - 17.00 T 10 - 19
Prangli harukogu
K 10.30-15.30
Randvere harukogu T, K, N 9.00-16.30, lõuna 11.30-12.00
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogud korrastuspäevaks suletud
25. augustil on raamatukogud suletud.
   E-kataloog

Aastad 1920-1939

Rahvaraamatukogu mõiste all käsitleti omavalitsuste või eraasutuste poolt loodud raamatukogusid, mis rahvahariduse taseme tõstmiseks olid maksuta või väiksema tasu eest kasutada laiematele kohalikele ringkondadele.

Viimsi Raamatukogu asutamisaasta kohta on ka erinevaid suulisi kinnitusi, mis määravad raamatukogu algusaastaid 1911. aasta piiridesse. Siiski saab ametlikult Viimsi raamatukogu asutamisaastaks lugeda 1920. aastat, mida on nimetatud kõigis hilisemates raamatukogu aastaaruannetes. Raamatukogu sai alguse 1919. asutatud Viimsi Haridusseltsi poolt.

Viimsi avalik raamatukogu töötas Viimsi Algkooli juures.

Aastad 1920-1939
Viimsi Haridusseltsi avaliku raamatukogu asukoht Viimsi Algkool. Rannarahva Muuseumi fotokogu.

Viimsi Raamatukogul oli 1921. aruandeaastal 50 lugejat ja kogus 139 eestikeelset raamatut, millest teaduslisi 47 ja ilukirjanduslikke 92. Riigi poolt toetati raamatute ostmist 1500 margaga.

1924. aastal võeti Riigikogus vastu Avalikkude raamatukogude seadus, mis hakkas kehtima 01.01.1925. a. Seadusega nähti ette raamatukogude loomist sellisel hulgal, et raamatud oleksid kõigile lugemishuvilistele kättesaadavad. Raamatukogude asutamine ja ülalpidamine tehti ülesandeks kohalikele omavalitsustele, kes pidid raamatukogudele eraldama 2 senti iga piirkonnas elava kodaniku kohta. Viimsi vallavalitsus võttis raamatukogu haridusseltsilt üle 15. jaanuaril 1925. Raamatukogule eraldati 300 marka toetust. Alates aastast 1925 kuulub Viimsi raamatukogu ka Harju maakonna avalike raamatukogude võrku.

Alates aastast 1926 sai Viimsi avaliku raamatukogu asukohaks Viimsi vallamaja Miiduranna külas.

Aastad 1920-1939
Raamatukogu asukoht vallamajas Miiduranna külas. Vasakult Ants Sard perega. Rein Sardi erakogu.

Raamatukogu kasutuses ühes vallavalitsuse kantseleiga oli 1 tuba, põrandapinnaga 16 m2. Raamatute paigutamiseks oli tarvitada 1 kinnine kapp, kus oli 3 jooksevmeetrit riiuleid. Raamatukogu juhatajaks sai vallasekretär Ants Sard (end. Hans - Wilhelm Starrkopf), kelle sõnul olid raamatukogus tingimused töötamiseks kehvad ja nõuetele mittevastavad.

1929.-1933. aastani mõjutas Harjumaa raamatukogude arengut ülemaailmne majanduskriis, mistõttu vähenesid toetussummad raamatukogudele ja areng aeglustus.

Kui varem puudus raamatute väljaandmisel eeskiri, siis 1937. aastal kehtestati raamatukogu tarvitamise kodukord, mis on kirjas valla volikogu 27. novembri 1937. aasta protokollis. Vastavalt kodukorrale laenutati lugejatele korraga 2 raamatut 2 nädalaks. Tagatist ei olnud, kuid õigeaegselt tagastamata raamatu eest tuli maksta leppetrahvi 1 sent nädalas. Raamatukogu senist lahtioleku aega kl 17st kuni 19ni pikendati tunni võrra.

1939. aastal, mil Viimsi vald likvideeriti ja liideti ühes Nehatu vallaga Iru vallaks, koliti raamatukogu Pringi külla Viimsi algkooli majja.

Aastad 1920-1939
Viimsi Algkool (al.1926). Rannarahva Muuseumi fotokogu.

Raamatukogu olmelised tingimused muutusid veelgi halvemaks - halb juurdepääs, asukoht eemal keskusest, mitteköetav ruum. Valla ümberkorralduste ja raamatukogu asukoha muutumise tõttu oli raamatukogu 1. aprillist 1939. aastast kuni 28. oktoobrini 1939. aastal suletud. Viimsi avaliku raamatukogu 27. novembri 1939.a. revisjoni protokollis on eriliste märkmetena välja toodud: "Kuna raamatukogu on endisest Viimsi vallamajast selle aasta oktoobrikuus üle toodud, vajaks ta energilist sissetöötamist". 1939. aasta lõpus korraldatigi esimene üritus. Selleks oli raamatunädala aktus ja pidu, kus tehti raamatuteemalist propagandat, et äratada elanikes lugemishuvi. Inimesi tuli kohale küll poolesaja ringis, kuid oma eesmärki üritus ei teeninud - raamatukogu kasutajate arv ei tõusnud. Kui eelmises asukohas oli lugejaid üle 300, siis nüüd vaevalt 70.

Raamatukogu tollane juhataja Bernhard Lilleste, kes töötas algkoolis asendusõpetajana, tegi ettepaneku anda raamatukogu üle mõnele kohalikule organisatsioonile. Raamatukogu tulevikuväljavaateid nähti kirjanduse juurdemuretsemises ja sarnaselt 1920ndate aastate teise poolega Randvere osakonna asutamises. Randvere Raamatukogu hakkas tööle aga alles peale sõda 1944. aastal. 

Näitus "Siin kasvavad lapsed" Viimsi Raamatukogu fuajees Loe edasi

Kasutajatele
Lugejaks registreerimine, laenutamine, pikendamine, viivis, tagastuskast, tasulised teenused, raamatukogudevaheline laenutus, interneti ja WiFi kasutamine, erivajadustega lugeja

Raamatukogust
Dokumendid, ajalugu, statistika, kogud, raamatukogu nõukogu

Harukogud
Prangli harukogu
Randvere harukogu

Lingikogu
Andmebaasid, lugemissoovitused,
lastele, E-kataloog

Sotsiaalmeedias

Kontaktandmed
Viimsi Raamatukogu
Registrikood: 75021706
Kesk tee 1
Haabneeme alevik
74001 Viimsi
Telefon 650 6936, Mobiil 56882673

Kodulehtede tegemine aara.ee

Aastad 1920-1939

Aastad 1920-1939

Rahvaraamatukogu mõiste all käsitleti omavalitsuste või eraasutuste poolt loodud raamatukogusid, mis rahvahariduse taseme tõstmiseks olid maksuta või väiksema tasu eest kasutada laiematele kohalikele ringkondadele Viimsi Raamatukogu asutamisaasta kohta on ka erinevaid suulisi kinnitusi, mis määravad raamatukogu algusaastaid 1911

Aastad 1920-1939

www.viimsiraamatukogu.ee © 2016 Viimsi Raamatukogu »