Aastad 1940-1975 Aastad 1940-1975 Raamatukogu võis nimetada nõukogude ideoloogia asutuseks, kus propagandaürituste raames toodi inimesteni kirjanduslikke teemasid, tutvustati erinevaid teoseid ja kohtuti nende autoritega Aastad 1940-1975
Viimsi Raamatukogu E, K, N, R 10.00 - 17.00 T 10 - 19
Prangli harukogu
K 10.30-15.30
Randvere harukogu T, K, N 9.00-16.30, lõuna 11.30-12.00
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogud korrastuspäevaks suletud
25. augustil on raamatukogud suletud.
   E-kataloog

Aastad 1940-1975

Peale Viimsi raamatukogu töötas tollase Iru valla territooriumil veel neli raamatukogu: Maardu-, Kallavere-, Iru- ja Randvere Raamatukogu.

1940. aastal hakkasid avalikud raamatukogud rahvaraamatukogude nime kandma. Novembris 1940 anti välja Rahvaraamatukogunduse korraldamise juhend, mille alusel pidi raamatukogu kasutamine olema tasuta (lubatud on ühekordne registreerimismaks) ning see pidi avatud olema vähemalt kaks korda nädalas.

Peale sõda olid külaraamatukogude juhatajateks sageli kooliõpetajad kohakaaslust tehes, kuid järjekordse üleliidulise aktsiooni korras kaotati see võimalus 1948. aastal. Edaspidi olid rahvaraamatukogudes töötajad, kes tegelesid ainult raamatute ja lugejatega.

1948. aastast asus Viimsi Raamatukogu tööd juhtima Elena Benno (end Helene Benno), kelle eesrindlik töö on ära märgitud 13. jaanuaril 1953. a. ilmunud “Harju Elu” veergudel: “…aktiivne ühiskondlikest üritustest osavõtt on sm. Bennol võimaldanud koguda raamatukogu juurde laialdase aktiivi … raamatuid viivad lugejaile koju raamatukogu aktivistid, kellest tublim sm Kollo viis möödunud aastal lugejaile koju üle 60 raamatu”. Paratamatult oli tolle aja raamatukogu üheks lüliks kommunismiahelas: tõhusalt tuli kaasa aidata nõukoguliku kirjanduse tutvustamisele ja populariseerimisele ning töötajate kasvatamisele kommunismi ideede vaimus. Ideelage kahtlane kirjandus oli keelatud ja selle omamine karistatav.

1954. aastast viidi raamatukogu töö kindla plaani ja riikliku eelarve alusele. Alustati alfabeetilise kataloogi koostamist. Kataloog valmis kahe aastaga.

1955. aastal inspekteeris raamatukogu kontrollkomisjon, kes märkis, et raamatukogul on tarvitada nõuetele vastav iseseisev ruum, mis on kaunistatud 2 loosungiga. Raamatukogus paiknevad trükitud plakatid, seinaleht, autahvlil on välja pandud kolhoosi eesrindlikud kalurid.

1962. aastal kustutati arvelt hulgaliselt kirjandust: põhiliselt kõik Stalini teosed, “Raamatukroonika” kuni 1950. aastani ning põllumajandusteemalist kirjandust. Ühtegi eksemplari ilukirjandust ei kustutatud.

1963. aastast alates hakati raamatukogus suuremat tähelepanu pöörama lugemise juhtimisele. Lugejatena võeti arvele kõik lööktöölised ja kommunistlike tööbrigaadide liikmed. Erilist tähelepanu pöörati kaugõppijatele ja lastele.

Suure osa Viimsi raamatukogu lugejaskonnast moodustasid vene sõjaväelased, nende perekonnad, koduperenaised, õppurid, töölised, kalurid ja teenistujad. Eraldi arvestust peeti aktiivsemate lugejate kohta. Sel perioodil tõusid raamatukogu töönäitajad suuresti. Inimesed lugesid tol perioodil väga palju, eriti hoogsalt loeti ajalehti ja ajakirju. Samas täheldati suurima probleemina ajalehtede vargusi ja ajakirjadest piltide väljalõikamist.

1965. aastal toimus üleminek 6-päevasele töönädalale. Asutustes ja kolhoosides oli laupäev vaba, raamatukogule kujunes sellest aga kõige töörohkem päev.

1968. aastal toodi 8443 raamatuga ja 196 lugejaga Viimsi raamatukogu üle Rohuneemest S.M. Kirovi nim. kalurikolhoosi keskusesse kalatööstuse territooriumile, kus 15 m2 pindalal tegutses kuni 1976. aasta augustikuuni riiklikule süsteemile alluv külaraamatukogu.

Aastad 1940-1975
Viimsi külaraamatukogu 1969.a.

Aastatel 1940-1975 oli raamatukogu ürituste valitsevaks vaimsuseks nõukogude propaganda. Raamatukogu võis nimetada nõukogude ideoloogia asutuseks, kus propagandaürituste raames toodi inimesteni kirjanduslikke teemasid, tutvustati erinevaid teoseid ja kohtuti nende autoritega.

Näitus "Siin kasvavad lapsed" Viimsi Raamatukogu fuajees Loe edasi

Kasutajatele
Lugejaks registreerimine, laenutamine, pikendamine, viivis, tagastuskast, tasulised teenused, raamatukogudevaheline laenutus, interneti ja WiFi kasutamine, erivajadustega lugeja

Raamatukogust
Dokumendid, ajalugu, statistika, kogud, raamatukogu nõukogu

Harukogud
Prangli harukogu
Randvere harukogu

Lingikogu
Andmebaasid, lugemissoovitused,
lastele, E-kataloog

Sotsiaalmeedias

Kontaktandmed
Viimsi Raamatukogu
Registrikood: 75021706
Kesk tee 1
Haabneeme alevik
74001 Viimsi
Telefon 650 6936, Mobiil 56882673

Kodulehtede tegemine aara.ee

Aastad 1940-1975

Aastad 1940-1975

Peale Viimsi raamatukogu töötas tollase Iru valla territooriumil veel neli raamatukogu: Maardu-, Kallavere-, Iru- ja Randvere Raamatukogu 1940

Aastad 1940-1975

www.viimsiraamatukogu.ee © 2016 Viimsi Raamatukogu »